Certifikater2020-07-20T09:58:43+02:00

Certifikater

De følgende sider viser nogle af de vigtigste certificeringer og tests GREEN DRAIN har modtaget og gennemgået.

Den overlegne performance efterlader ingen tvivl om den nye standard, sat af den vandfrie membran-lugtlukke.

Den universale GREEN DRAIN kan med fordel installeres i alle fremtidige projekter, såvel nybyg som renoveringer, inden for alle brancher og segmenter.

European Technical Assessment:       ETA-18/0536

Segment: VVS/byggeri                                  Område: Europa/EU/EEA

CE mærket er et certifikat der indikerer overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter, der sælges inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). CE-mærkning kan genkendes over hele verden, også for personer, der ikke er bekendt med Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). CE-mærkning er producentens erklæring om, at produktet opfylder kravene i de gældende EU-direktiver.

Rapport nummer:                                   VA 2.47/20696

Segment: VVS/byggeri                                  Område: Danmark

Godkendelse af vandforsynings- og afløbssystemer (VA). VA-mærket anerkendes og respekteres i branchen. VA-godkendelsen inkluderer en vurdering af vandforsynings- og afløbsprodukters egnethed som byggeprodukter. Det er også en vurdering af, om produkterne opfylder de danske krav, der er defineret i det danske bygningsreglement, samt relaterede normer og retningslinjer. VA-mærket anerkendes og respekteres i branchen og er et krav fra fagfolk. VA-mærket viser, at produktet opfylder de danske normer for vandforsynings- og afløbssystemer og kan monteres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet.

Certifikat nummer:                                 I-PE-891-GRE-RG-01      

Segment: Fødevaresikkerhed              Område: Global

Fareanalyse og kritiske kontrolpunkter eller HACCP, er en systematisk forebyggende tilgang til fødevaresikkerhed iht. biologiske, kemiske og fysiske farer i produktionsprocesser, der kan forårsage, at det færdige produkt er usikkert og udformer foranstaltninger til at reducere disse risici til et sikkert niveau. På denne måde forsøger HACCP at undgå risikofaktorer, snarere end at inspicere færdige produkter for følgerne af disse risikofaktorer. HACCP-systemet kan bruges i alle faser i en værdikæde, fra fødevareproduktions- og tilberedningsprocesser, herunder emballering, distribution osv. Fødevareadministrationen (FDA) og det amerikanske landbrugsministerium (USDA) kræver obligatoriske HACCP-programmer til juice og kød som en effektiv tilgang til fødevaresikkerhed og beskyttelse af folkesundheden.

Rapport nummer:                                   1554-15003

Segment: VVS/byggeri                          Område: Nordamerika

Den internationale sammenslutning af embedsmænd inden for VVS og Teknik, eller IAPMO, koordinerer udviklingen og tilpasningen af lovgivning inden for VVS, teknik, swimmingpool og solenergi, for at imødekomme særlige behov i de enkelte territorier, både i USA og udenrigs. IAPMO udvikler og udgiver Uniform Plumbing Code (UPC)

ICC-ES Rapport:                                     PMG-1312

Segment: Maritim                                  Område: Global

International Certificate of Competence (ICC) er et certifikat, der kan udstedes til enhver, der med succes har erhvervet bestemte nationale sejlbådslicenser, eller bestået en prøve der beviser den nødvendige kompetence til drift af lystfartøjer. Selvom det kun garanteres at blive accepteret i lande, der har vedtaget den relevante FN-resolution, er ICC et nyttigt dokument at medbringe og vil generelt blive accepteret, hvor bevis for kompetence kræves. I meget generelle vendinger kræves ICC for de indre vandveje i Europa og for indre vand- og kystfarvande i Middelhavslandene. For kystfarvande i Nordeuropa er ICC generelt ikke påkrævet, men for alle disse generaliseringer forekommer der undtagelser.

Licens nummer.:                                    WM-022837                       

(Certificat nummer:                                IAPMO-WM-022837-I01-R00)

Segment: VVS/byggeri                           Område : Australien

WaterMark er en obligatorisk australsk national certificeringsordning, der kræves af VVS-myndighederne og beskrevet i Plumbing Code of Australia (PCA). PCA foreskriver procedurerne og kravene i WaterMark Certification Scheme (WMCS) og sikrer derfor en ensartet national tilgang til certificering af VVS-produkter, med industri- og lovgivningsmæssig anerkendelse i hele Australien.